Stop fajčeniu, o.z Print

Slovak English

Stop fajceniuObčianske združenie Stop fajčeniu vzniklo v roku 2000 a bolo v Slovenskej republike prvou mimovládnou organizáciou špeciálne zameranou na boj proti fajčeniu a tabakizmu vo všetkých jeho formách a podobách. Program Stop fajčeniu, o.z. zahŕňa aktivity od kampaní, prevencie fajčenia, ochranu nefajčiarov, projekty, prednášky na školách a vo firmách, publikačnú činnosť, tlač materiálov až po kurzy odvykania a upozorňovanie na dodržiavanie zákona o ochrane nefajčiarov.

Stop fajčeniu, o.z. spolupracuje s kanceláriou WHO na Slovensku, Národnou koalíciou na kontrolu tabaku v SR, úradmi verejného zdravotníctva a ďalšími štátnymi a súkromnými organizáciami a inštitúciami.

Aktivity občianskeho združenia Stop fajčeniu:

 • organizovanie a realizovanie projektov so zameraním na prevenciu a odvykanie od fajčenia
 • poskytovanie kompletného internetového informačného servisu formou lekárskeho a právneho poradenstva pre fajčiarov aj nefajčiarov
 • ochrana práv detí, mládeže a dospelých pred škodlivými účinkami pasívneho fajčenia
 • informovanie o zmenách v SK legislatíve, týkajúcej sa kontroly tabaku a ne/fajčenia
 • realizovanie preventívnych projektov a aktivít proti fajčeniu detí a mládeže
 • realizovanie detských konferencií zameraných na podporu talentu detí
 • organizovanie športových podujatí
 • koordinovanie medzinárodných projektov v problematike ne/fajčenia
 • výchovno-preventívna práca s deťmi a mládežou, organizovanie školení, seminárov a iných výchovno-vzdelávacích podujatí vrátane vzdelávania zástupcov médií
 • výchova a vzdelávanie dobrovoľníkov pre protifajčiarske kampane
 • publikačná a informačná činnosť v oblasti ochrany zdravia
 • aktívne vystupovanie proti predaju a propagácii cigariet a fajčenia nad rámec zákonom stanovených noriem a všeobecne prijatých medzinárodných štandardov
 • prieskumy trhu a verejnej mienky, monitoring ne/fajčenia v SR
 • organizovanie odvykacích kurzov a interaktívnych prezentácií pre firmy a organizácie: "Nefajčiarsky podnik" a "Deň zdravia"

Ďalšie informácie nájdete na stránke: www.stopfajceniu.sk

 

Kontakt:

Mgr. Peter Šťastný / Predseda, Výkonný riaditeľ
Ing. Jana Potúčková / Programová riaditeľka

Stop fajčeniu, občianske združenie, Krajinská 91, 825 56 Bratislava
Tel.: +421 - 2 - 4552 6651, Fax: +421 - 2 - 4552 6651
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

www.stopfajceniu.sk