• Decrease font size
 • Default font      size
 • Increase font size
Prečo Takýto Projekt? PDF Print E-mail

Greek Polish Romanian Hungarian Slovak Bulgarian Czech Turkish English

Mnohé krajiny EÚ už uskutočňujú konkrétne opatrenia zamerané na epidémiu fajčenia a sú úspešné v znižovaní úrovne fajčenia u svojho obyvateľstva. Niektoré severské a krajiny západnej Európy sú preto teraz na 4. stupni epidémie. Avšak, niekoľko krajín južnej, strednej a východnej Európy je v počiatočnom štádiu epidémie a až teraz prijímajú národné stratégie boja proti fajčeniu. Čo je obzvlášť alarmujúce pre tieto krajiny je fakt, že úroveň fajčenia mladých a adolescentov je veľmi vysoká a narastá.

Preto je projekt euFAQT realizovaný v krajinách v počiatočnom štádiu epidémie fajčenia, kde je miera fajčenia adolescentov obzvlášť vysoká..

Súčasná úroveň fajčenia je nasledujúca:

 • Bulharsko 32,7%
 • Maďarsko 30,4%
 • Rumunsko 21,4%
 • Poľsko 33%
 • Slovensko 28%
 • Grécko 37,6%
(Percento denných fajčiarov vo veku nad 15 + v EÚ-27 (Zdroj: WHO – HFA, 2007)

Medzi základné ciele projektu euFAQT patrí rozvíjanie a zhodnotenie úspešných intervencií na odvykanie od fajčenia a prevenciu, ktoré budú dostupné na ďalšie použitie.

 

adolescents

 

Sponsors

EU flag

The euFAQT project has received funding from the European Union / DG Health and Consumer Protection. The European Commission and the Executive Agency are not responsible for any use that may be made of the information contained on this website.

KEELPNO

The project was kindly supported by KEELPNO.

 

Prolepsis