• Decrease font size
 • Default font      size
 • Increase font size
Stop fajčeniu, o.z PDF Print E-mail

Slovak English

Stop fajceniuObčianske združenie Stop fajčeniu vzniklo v roku 2000 a bolo v Slovenskej republike prvou mimovládnou organizáciou špeciálne zameranou na boj proti fajčeniu a tabakizmu vo všetkých jeho formách a podobách. Program Stop fajčeniu, o.z. zahŕňa aktivity od kampaní, prevencie fajčenia, ochranu nefajčiarov, projekty, prednášky na školách a vo firmách, publikačnú činnosť, tlač materiálov až po kurzy odvykania a upozorňovanie na dodržiavanie zákona o ochrane nefajčiarov.

Stop fajčeniu, o.z. spolupracuje s kanceláriou WHO na Slovensku, Národnou koalíciou na kontrolu tabaku v SR, úradmi verejného zdravotníctva a ďalšími štátnymi a súkromnými organizáciami a inštitúciami.

Aktivity občianskeho združenia Stop fajčeniu:

 • organizovanie a realizovanie projektov so zameraním na prevenciu a odvykanie od fajčenia
 • poskytovanie kompletného internetového informačného servisu formou lekárskeho a právneho poradenstva pre fajčiarov aj nefajčiarov
 • ochrana práv detí, mládeže a dospelých pred škodlivými účinkami pasívneho fajčenia
 • informovanie o zmenách v SK legislatíve, týkajúcej sa kontroly tabaku a ne/fajčenia
 • realizovanie preventívnych projektov a aktivít proti fajčeniu detí a mládeže
 • realizovanie detských konferencií zameraných na podporu talentu detí
 • organizovanie športových podujatí
 • koordinovanie medzinárodných projektov v problematike ne/fajčenia
 • výchovno-preventívna práca s deťmi a mládežou, organizovanie školení, seminárov a iných výchovno-vzdelávacích podujatí vrátane vzdelávania zástupcov médií
 • výchova a vzdelávanie dobrovoľníkov pre protifajčiarske kampane
 • publikačná a informačná činnosť v oblasti ochrany zdravia
 • aktívne vystupovanie proti predaju a propagácii cigariet a fajčenia nad rámec zákonom stanovených noriem a všeobecne prijatých medzinárodných štandardov
 • prieskumy trhu a verejnej mienky, monitoring ne/fajčenia v SR
 • organizovanie odvykacích kurzov a interaktívnych prezentácií pre firmy a organizácie: "Nefajčiarsky podnik" a "Deň zdravia"

Ďalšie informácie nájdete na stránke: www.stopfajceniu.sk

 

Kontakt:

Mgr. Peter Šťastný / Predseda, Výkonný riaditeľ
Ing. Jana Potúčková / Programová riaditeľka

Stop fajčeniu, občianske združenie, Krajinská 91, 825 56 Bratislava
Tel.: +421 - 2 - 4552 6651, Fax: +421 - 2 - 4552 6651
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

www.stopfajceniu.sk

 

 

Sponsors

EU flag

The euFAQT project has received funding from the European Union / DG Health and Consumer Protection. The European Commission and the Executive Agency are not responsible for any use that may be made of the information contained on this website.

KEELPNO

The project was kindly supported by KEELPNO.

 

Prolepsis