• Decrease font size
 • Default font      size
 • Increase font size
Projekt euFAQT PDF Print E-mail

Greek Polish Romanian Hungarian Slovak Bulgarian Czech Turkish English

Polityka redukcji palenia tytoniu wprowadzona w wielu krajach Unii Europejskiej doprowadziła do tego, że w kilku krajach skandynawskich oraz Europy Zachodniej epidemia palenia znalazła się w 4- tym stadium. Charakteryzuje się ono redukcją liczby palących przy wysokiej liczbie zgonów z powodu odtytoniowych chorób nowotworowych. Jednakże niektóre kraje Europy Południowej, Środkowej oraz Wschodniej znajdują się we wcześniejszych fazach epidemii i dopiero opracowują krajowe strategie walki z paleniem tytoniu.

Projekt euFAQT jest realizowany w krajach, które znajdują się w 3-ciej fazie epidemii palenia tytoniu. W krajach tych szczególnie niepokojącym zjawiskiem jest wysoki i stale rosnący odsetek palącej młodzieży.

Dowodzą tego m.in. następujące dane ukazujące wysoki odsetek osób w wieku 15+ palących codziennie papierosy:

 • Bułgaria 32.7%
 • Węgry 30.4%
 • Rumunia 21.4%
 • Polska 33%
 • Słowacja 28%
 • Grecja 37.6%
(Percentage of daily smokers aged 15+ in the EU-27 (source: WHO-HFA, 2007)

Jednym z podstawowych celów Projektu euFAQT jest opracowanie, wdrożenie oraz ocena interwencji ukierunkowanej na zaprzestanie palenia i zapobieganie paleniu wśród młodzieży.

 

adolescents

 

Sponsors

EU flag

The euFAQT project has received funding from the European Union / DG Health and Consumer Protection. The European Commission and the Executive Agency are not responsible for any use that may be made of the information contained on this website.

KEELPNO

The project was kindly supported by KEELPNO.

 

Prolepsis